Cho khí co khử hoàn toàn đến fe

B,lít. D,lít. D,lít · Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án A TQCâu Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Câu hỏi trong đềđề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học · Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít CO2 (đktc) thoát ra. B,lít. A,lít. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A,lít B,lít C,lít D,lít Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Bài tập CromSắtĐồng có giải chi tiết (mức độ vận dụng)!! C,lít. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là. D,lít. Xem lời giải. C,lít. Xem lời giải Câu hỏi trong đềđề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm có đáp án!! Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A,lít. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít CO2 (đktc) thoát ra. B,lít. C,lít. C,lít Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A,lít. Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít khí CO2 (đktc) thoát ra. B,lít. A,lít.

Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: TelPhone(Thời gian hỗ trợ từ 7h đếnh) Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 3,lít CO2 (đktc) thoát ra. D,lít Đáp án C Bảo toàn nguyên tố C → n CO = n CO2 = 0,mol → V = 0, = 3,lít Đáp án C Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: Cho các quặng manhetit, cacnalit, apatit, xiđerit, hematit, pirit, boxit, criolit. B,lít. C,lít. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: TelPhone(Thời gian hỗ trợ từ 7h đếnh) Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2(dktc) thoát ra. A,lít. Tên các quặng sắt trong đó là Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy khối lượng hỗn hợp giảm 3,2 gam. Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Thể tích khí Co(dktc) đã tham gia phản ứng là HoidapcomHỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 3,lít CO(đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A,lít. B,lít C,lít. B,lít C,lít. D,lítCâu Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A,lít. D,lít Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy khối lượng hỗn hợp giảm 3,2 gam.

Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là: A,gam B,gam C,gam D,gam Xem đáp án CâuCho khí CO đi qua ống sứ chứagam FeOđun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, FeO 4, FeO 3 Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2(dktc) thoát ra. Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2(dktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy cod lít CO(dktc) thoát ra. C,lít. Đáp án và lời giải Đáp án: D Lời giải,lít. Phương trình hóa học: FeO + CO Fe + CO↑ (1) FeO+ 3CO 2Fe + 3CO↑ (2) Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy khối lượng hỗn hợp giảm 3,2 gam. Thể tích khí Co (dktc) đã tham gia phản ứng là l. Thể tích khí Co(dktc) đã tham gia phản ứng làCho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2 (dktc) thoát ra. Thể tích khí Co(dktc) đã tham gia phản ứng là Home Môn học Hóa học Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2(dktc) thoát ra · Khử hoàn toàn 4,8 gam FeObằng CO dư ở nhiệt độ cao. Trả lời: n CO2 =4,48/22,4=0,2 (mol) Bảo toàn nguyên tố Cn CO = n CO2 =0,2 (mol)V CO = 0,2*22,4=4,(l) Vậy thể tích khí CO đã tham gia phản ứng là 4,(l). Thể tích khí Co (dktc) đã tham gia phản ứng là in progress 0 Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A,lít. Thể tích khí Co (dktc) đã tham gia phản ứng là Question Cho Khí Co khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy cod lít Co2 (dktc) thoát ra. D,lít. Tải về B,lít.

Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A,lít B,lít C,lít D,lít Đáp án A HD: Phản ứng: CO + 1O trong oxit → CO⇒ n CO cần dùng = n CO2↑ sinh ra = 0,2 mol ⇒ V CO = 0,2 ×,4 = 4,lít. Tổng số gamoxit ban đầu là: Đáp án hướng dẫn giải Phương trình hóa học 4CO + FeO→ 3Fe + 4COCO + CuO → Cu + CO 2 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m oxit kl + m CO = m kl + m COBàiKhử hoàn toàn,gam hỗn hợp gồm CuO, FeOvà ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được,gam hỗn hợp X gồmkim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNOthì thu được V lít khí NO Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Chọn đáp án A. ♥ Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu đượcgam kết tủa. Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,gam hỗn hợp kim loại.

· Hóa học/06/, Cho 6,gam Fe vào ml dung dịch HNO3 HNOM, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là: A,B,C,D,Xem lời giải Câu hỏi trong đềcâu trắc nghiệm CromSắtĐồng nâng cao!! · CâuCho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, FeO 3, FeOthấy có 4,lít CO(đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là. A,lít. B,lít. C,lít. D,lít. Câu 2
BàiKhử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được,6 gam Fe và,lít khí CO(đktc). Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. FeOvà, B. FeOvà 8,C. FeO và 8,D. FeOvà, Hiển thị đáp án · Câu Khử hoàn toàn,6 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO ở nhiệt độ cao thành kim loại cần,lít khí CO (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng cho,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B chứa y gam muối. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa. a) Giá trị của x là A,0g
Câu Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 4,lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, COvà HCho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe2O3 và b mol CuO nung nóng, sau phản ứng thu được,gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 đến Fe thấy có 4,lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích khí CO đã tham gia phản ứng là: A 1,lít B 2,lít C 3,lít D 4,lít Giải thích: VCO=VCO2=4,48(L)

Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là Đăng nhập Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam Na vàogam nước thu được dung dịch NaOH có nồng độ. Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít CO2 (đktc) thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn 8,lit (đkc) khí CO2 vào ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba (OH),4M thu được m gam Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là Phân loại câu hỏi LớpCơ bản · Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Cho khí CO dư khử hoàn toàn,4g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được m gam Fe kim loại.