Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở

B. giữa các đại dương. Thuyết kiến tạo mảng!! D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo. B. giữa các đại dương. Hiển thị đáp án · Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở A. trung tâm các lục địa. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án D Đồng thời, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa. B. ngoài khơi đại dương. Thuyết kiến tạo mảng!! A. trên các lục địa. B. giữa các đại dương. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. B. giữa các đại dương. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. C. các vùng gần cực. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Giải SBT ĐịaBàiTrái đất, thuyết kiến tạo mảng có đáp án!! Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án D CâuNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. Như vậy, những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, do ở vùng tiếp xúc của các mảng luôn luôn có hoạt động kiến tạo xảy raNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa LíBài(có đáp án): Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án đúng là: D D. vùng tiếp xúc các mảng kiến Khi hai mảng lục địa xô vào nhau, chỗ tiếp xúc bị nén ép, dồn lại và nhô lên(mảng nọ xô chờm hoặc luồn xuống dưới mảng kia), hình thành các dãy núi, sinh ra Như vậy, những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, do ở vùng tiếp xúc của các mảng luôn luôn có hoạt độngNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa LíBài(có đáp án): Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển. C. các vùng gần cực.

C. các vùng gần cực. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động B. giữa các đại dương. D Vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo mảng, thường xảy ra các hiện tượng kiến tạo, động đất, núi lửa B. giữa đại dương.B. niken, bôxit. C. các vùng gần cực. · Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Hiển thị đáp án Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở A. trung tâm các lục địa. C. các vùng gần cực. Kiến thức tham khảo Nêu cấu trúc của trái đấtLớp vỏ Trái Đất – Vị trí: nằm ngoài cùng Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án đúng là: D CâuNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. B. giữa các đại dương. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. C. các vùng gần cực D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo. Giải thích lý do chọn đáp án D: Trái Đất là một vật thể lớn, nghiên cứu có nhiều khó khan · Đồng thời, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa. B. giữa các đại dương. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. D. niken, apatit. Lời giải: đáp án đúng: D Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Như vậy, những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, do ở vùng tiếp xúc của các mảng luôn luôn có hoạt động kiến tạo xảy raCâuNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Giải SBT ĐịaBàiTrái đất, thuyết kiến tạo mảng có đáp án!! B. giữa các đại dương. C. các vùng gần cực D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Lời giải: đáp án đúng: D Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. CâuLớp nào chiếm hơn% thể tích và,5% khối lượng của Trái Đất? Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. C. niken, sắt. A. trên các lục địa. B. giữa các đại dương. Kiến thức tham khảo Nêu cấu trúc của trái đấtLớp vỏ Trái Đất – Vị trí: nằm ngoài cùng · Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa. B. ngoài khơi đại dương. CâuThành phần vật chất chủ yếu của nhân Trái Đất là A. niken, silic.

· Câu trangSBT Địa lí· Câu trangSBT Địa lí· Câu trang Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí t · Câu hỏi · Đáp án đúng: C · Lời giải của Tự Học · Ý kiến của bạn Hủy Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí: ; A. Trung tâm các lục địa ; B. Ngồi khơi đại dương ; C. Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo ; D. Tất cả các ý Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở. Nhìn chung, vùng tiếp xúcDựa vào hình SGK, cho biết Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc của mảng kiến tạo nào? Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở A. trên các lục địa.Hiển thị đáp án Câu Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới. C. các vùng gần cực. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. B. giữa các đại dương. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo A. trung tâm các lục địa. Lời giải chi tiết: Vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo là những vùng bất ổn định của vỏ Trái ĐấtNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. Phương pháp giảiĐọc thông tin trong mục(thuyết kiến tạo mảng). B. ngoài khơi đại dương. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo CâuNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa. A. trung tâm các lục địa. B. ngoài khơi đại dương. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo. Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở A. trung tâm các lục địa. C. các vùng gần cực. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC cung cấp đáp án và lời giải Mã câu hỏiLoại bài: Bài tập Chủ đề: Môn học: Địa Lý CâutrangSBT Địa lí Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. B. giữa các đại dương. Cho biết Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào? CâutrangSBT Địa lí Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. B. ngoài khơi đại dương. Giải thích lý do chọn đáp án D: Trái Đất là một vật thể lớn, nghiên cứu có nhiều khó khan Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A. trên các lục địa.

B. giữa các đại dương Giáo án powerpoint bàitrái đất, thuyết kiến tạo mảngThường lộ ra dưới đáy đại dươngNhững vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở Mảng Phi. CâuNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở. A. trên các lục địa.C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. B. ngoài khơi đại dương. Như vậy, những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, do ở vùng tiếp xúc của các mảng luôn luôn có hoạt động Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo C. Các vùng gần cực. D. Vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo Lời giải của Tự Học Giải chi tiết: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo, nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra sinh ra động đất, núi lửa (sgk Địa lítrang) · Câu Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí: A. Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo B. Trung tâm các lục địa C. Ngoài khơi đại dương D. Ven bờ đại dương Câu Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là: A.,6 triệu km B.,6 nghìn km Ctriệu km D.,6 tỉ kmĐồng thời, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa. C. Các vùng gần cực. D. Vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở. B. Giữa các đại dương. Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở: A. Trên lục địa. A. trung tâm các lục địa. B. Giữa các đại dương. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở: A. Trên lục địa.

Lớp Manti dưới. D. Nhân Trái Đất. Câu Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí. ANhững vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở A. Trên lục địa. B. Giữa các đại dương. C. Các vùng gần cực. D. Vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo. Đáp án đúng: D Lời giải của Tự Học Giải chi tiếtGiải thích. Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo, ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động Phần ngoài cùng nhất của Trái Đất được cấu tạo bởi thạch quyển nằm trên vàQuyển mềm thuộc manti ở trạng thái rắn, nhưng có độ nhớt và ứng suất cắtCâu hỏi: Những vùng bất ổn trên Trái Đất thường nằm ở đâu A. trên các lục địa. B. giữa đại dương. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC cung cấp đáp án và lời giải Mã câu hỏiLoại bài: Bài tập Chủ đề: Môn học: Địa LýNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở A vùng tiếp xúc trên các lục địa. B vùng tiếp xúc giữa các đại dương. C vùng tiếp xúc ở gần hai cực. D vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Giải thích:Lời giải Các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của Manti trênKhi hai mảng tách
A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trongC. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đấtNhững vùng bất ổn của trái đất thường nằm ởCâu Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở A. trên các lục địa. B. giữa các đại dương. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Hiển thị đáp ánCâu hỏi: Những vùng bất ổn trên Trái Đất thường nằm ở đâu A. trên các lục địa. B. giữa đại dương. C. các vùng gần cực. D. vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo Nội dung nào sau đây không đúng với thuyết kiến tạo mảng Các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do. Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ởCâutrangSBT Địa lí Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. A. trung tâm các lục địa. B. ngoài khơi đại dương. C. trên các dãy núi cao ở vùng nhiệt đới. D. nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạoLời giải của Tự Học Giải chi tiết: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo, nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra sinh ra động đất, núi lửa (sgk Địa lítrang)Chọn đáp án D
Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. answer choices. trung tâm các lục địa. ngoài khơi đại dương. trên các dãy núi cao. nơi tiếp xúc của các mảngNhững vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở: A. Trên lục địa. B. Giữa các đại dương. C. Các vùng gần cực. D. Vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo Phân biệt sự khác nhau giữa vỏ Trái Đất và thạch quyểnTuyển chọn giảiCâu trangSBT Địa lí Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ởLời giải của Tự Học Giải chi tiết: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo, nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra sinh ra động đất, núi lửa (sgk Địa lítrang)Chọn đáp án D

Mã câu hỏi · Trả lời (1) Vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo. Vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo là những vùng bất ổn của vỏ trái đất thường có các hoạt động kiến tạo xảy ra, kèm theo là hiện tượng động đất, núi lửa. Cách tích điểm HP. Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC cung cấp đáp án và lời giải. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. Đáp án D. bởi Nguyen Dat/11/ Like (0) Báo cáo sai phạm. B. giữa các đại dương. C. các vùng gần cực. Khi hai mảng tách xa nhau, ở các vết nứt, gãy mắc-ma sẽ trào lên tạo thành các dãy núi ngầm Câu hỏi: Theo em những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở đâu A. trên các lục địa.