Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý” Theo quy định tại KhoảnĐiều Hiến pháp “ Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Như vậy, theo sự sắp xếp này, thì Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật ban hành Từ quy định trên có thể thấy Hiến pháp do Quốc hội ban hành là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất; trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Văn bản Theo đó Hiến pháp là văn bản có giá trí pháp lí cao nhất. Đây có thể gọi là luật mẹ, luật gốc, và tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác đều phải phù hợpHiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất; sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực; và cuối cùng là nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như: tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; Theo quy định tại KhoảnĐiều Hiến pháp “ Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý” Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý”· Hiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất; sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực; và cuối cùng là nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như: tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; · Theo quy định tại KhoảnĐiều Hiến pháp “ Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

  • Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong tất cả các loại văn bản quy phạm· Hiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực cụ thể và cuối cùng là các nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như là những tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân Hiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực cụ thể và cuối cùng là các nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như là những tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân
  • Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. (Theo khoảnĐiều HiếnHiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất; sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực; và cuối cùng là nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như: tỷ Hiến pháp là văn bản duy nhất quy định về chủ quyền nhân dân, tổ chức quyền lực nhà nước; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công· Loại văn bản;Hiến pháp; Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật.
  • (Theo khoảnĐiều Hiến Hiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất; sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều· Hiến pháp được quy định là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất; sau đó đến các luật với tính chất là văn bản đặt ra quy định điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực; và cuối cùng là nghị quyết, quy định những vấn đề cụ thể hơn như: tỷLoại văn bản;Hiến pháp; Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
  • Hiến pháp được coi là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất bởi những lý do sau: – Chủ thể ban hành Hiến pháp là Quốc hội với nhữngĐể xử lý vấn đề thực tiễn phát sinh, Điều Luật Ban hành VBQPPL năm đã được sửa đổi, bổ sung năm (Luật Ban hành VBQPPL) quy định về nguyên tắc áp dụng VBQPPL như sau: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lựcĐể xử lý vấn đề thực tiễn phát sinh, Điều Luật Ban hành VBQPPL năm đã được sửa đổi, bổ sung năm (Luật Ban hành VBQPPL) quy định về nguyên tắc áp dụng VBQPPL như sau: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực
  • Trong bài viết dưới đây, tác giả đi sâu phân tích những ưu điểm và hạn chế của các quy định liên quan đến hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và Giải thích: ♥ Theo khoảnĐiềuNghị định //NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểmHiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và định hướng sửa đổi, bổ sung. Hiến pháp được ban hành bởi Quốc hội và là văn bản quy phạm pháp luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất tại Việt Nam. Hiến pháp là cơ sởa. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong các văn bản ở tình huống trên là Luật Xây dựng.
  • Giải bởi Vietjack. Bình luận hoặc Báo cáoQuảng cáo. Như vậy, theo sự sắp xếp này, thì Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản· Quảng cáo. Đáp án: B. Lời giải: Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Giải bởi Vietjack. Bình luận hoặc Báo cáo Đáp án: B. Lời giải: Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta.

Một số không nhỏ Nghị định và Thông tư được ban hành nhằm “Quy định chi tiết thi hành” văn bản quy phạm có hiệu lực pháp lý cao hơn nhưng lại sửa luôn nội Sai sót về căn cứ pháp lý thường gặp trong quá trình xây dựng văn bản QPPLyếu tố: Thứ nhất, phải là văn bản QPPL; thứ hai, phải có hiệu lực pháp lý cao Trong hệ thống pháp luật, có nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật,thức văn bản có hiệu lực pháp lý cao để điều chỉnh các quan hệ xã hội ổn định ၂၀၂၁၊ ဩ ၃၁KhoảnĐiều Hiến pháp năm quy định “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhấtC. Quyết định của Uỷ ban nhân Hiến pháp được lao lý là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất ; sau đó đến những luật với đặc thù là văn bản đặt ra pháp luật kiểm soát và điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng nghành ; và sau cuối là nghị quyết, pháp luật những yếu tố đơn cử hơn như Trả lời (1) vì: Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của hiến pháp, không được trái với hiến phápNội dung hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng · Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam Theo quy định tại ĐiềuLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm về hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam thì văn bản được nêu đầu tiên là Hiến pháp Hiến pháp được lao lý là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất ; sau đó đến những luật với đặc thù là văn bản đặt ra pháp luật kiểm soát và điều chỉnh quan hệ xã hội trong từng nghành ; và sau cuối là nghị quyết, pháp luật những yếu tố đơn cử hơn như · Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì ápVăn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam Theo quy định tại ĐiềuLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm về hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam thì văn bản được nêu đầu tiên là Hiến pháp Văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật A. Điệu lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. B. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh A về thực hiện lấp Ban chỉ đạo kì thi Trung học hổ thông Quốc gia năm tại địa phương.

Theo quy định tại khoảnĐiềuNghị định số//NĐ-CP thì căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản QPPL là văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn ၂၀၂၂၊ နို ၃၀Sử dụng văn bản QPPL có giá trị pháp lý ngang bằng hoặc thấp hơn vănvăn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn Do vậy, có thể nói, Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiệnchủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất Ngày cập nhật/12/hợp: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được rà soát; Văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quanThẩm quyền: do Quốc hội ban hànhLuật (Lt) Là văn bản quan trọng có hiệu lực pháp lý cao sau Hiến pháp để cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiến pháp, cụ thể hoá một số vấn đề được Hiến pháp giao · Điều Hiến pháp năm quy định về vị trí của Hiến pháp như sau: Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều · Văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật A. Điệu lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuyên Ngôn Độc Lập. Việt Bắc. Đất Nước Nguyễn Khoa Điềm. Vợ chồng A Phủ. Vợ Nhặt Video ôn thi THPT QG môn Vật lý. C. Quyết định của Uỷ ban nhânXem nhiều nhất tuần. Video ôn thi THPT QG môn Hóa. Video ôn thi THPT QG môn Sinh. B. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh A về thực hiện lấp Ban chỉ đạo kì thi Trung học hổ thông Quốc gia năm tại địa phương. Video ôn thi THPT QG môn Văn. Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh. Video ôn thi THPT QG môn Toán. · Là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Luật Sáu là ban hành văn bản mới. Trường hợp qua rà soát phát hiện có quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bởi văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc ၂၀၂၁၊ ဇူ ၁၉* Về Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam, bao gồm: Hiến phápDo Quốc Hội ban hành là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất;.Tuyên Ngôn Độc Lập. Việt Bắc. Đất Nước Nguyễn Khoa Điềm. Vợ chồng A Phủ. Vợ Nhặt · Trả lời (1) vì: Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của hiến pháp, không được trái với hiến phápNội dung hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng Xem nhiều nhất tuần. Video ôn thi THPT QG môn Văn. Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh. Video ôn thi THPT QG môn Toán. Video ôn thi THPT QG môn Hóa. Video ôn thi THPT QG môn Sinh. Video ôn thi THPT QG môn Vật lý.

  • Hiến pháp là văn kiện chính trịpháp lý đặc biệt quan trọng,Là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong
  • Các văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành dựa trên Hiến pháp và các luật. Sự thống nhất của pháp chế văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất.
  • Luật BHVBQPPL và Nghị định số//NĐ-CP ngày/5/ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị