Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền lê

D. Thiên Chúa giáo Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. deGiải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. C. Đạo giáo. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. B. Nho giáo. de mai. deTôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách de set. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Giang (Tổng hợp)Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi · Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là: Phật giáo. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi · Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê A. Phật giáo. Chùa chiền được xây dựng ở Giải thích: Thời Tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. KiếnTôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơiTrả lời ·/Bánh Tét Chọn đáp án A: Cuối năm, nội bộ triều Đinh xảy ra một số biến cố Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là: Phật giáo.

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên ChTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáoTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch SửBài(có đáp án): Nước Đại Cồ Việt thời ĐinhTiền Lê!! Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án: A Giải thích: Thời Tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáoTôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Cuối năm, nội bộ triều Đinh xảy ra một sốTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch SửBài(có đáp án): Nước Đại Cồ Việt thời ĐinhTiền Lê!! Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án: A Giải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi
Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê · Câu trả lời (5) · Các câu hỏi mới· Thời trang học sinh ; LớpLớpCánh diều. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpLớpChân trời sáng tạo. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpLớpKết nối tri thức. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpTiện ích; LớpLớpKết nối triĐáp án A. Tôn giáo phổ quát nhất thời Tiền Lê là Phật giáo, vì tới thời Tiền Lê, Phật giáo được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ các vai trò quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Giảng giải lý do chọn đáp án A: Vào cuối năm, một số sự kiện đã xảy ra trong triều đại nhà Đinh Trong giáo dục và thi cử, Nho giáo chiếm nội dung chủ yếu. Để tôn vinh Nho học, Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ, những người đỗ từ năm tại nhà Thái học· Đáp án A. Tôn giáo phổ quát nhất thời Tiền Lê là Phật giáo, vì tới thời Tiền Lê, Phật giáo được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ các vai trò quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Giảng giải lý do chọn đáp án A: Vào cuối năm, một số sự kiện đã xảy ra trong triều đại nhà ĐinhNhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào A. Chia thànhlộ, dưới lộ có phủ và châu. B. Chia thànhlộ, dưới lộ có phủ và huyện. C. Chia thànhlộ, dưới lộ có châu và huyện. D. Chia thànhlộ, dưới lộ có huyện và xã
3 de set. deTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáoTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. Trả Lời Hỏi chi tiết Quảng cáocâu trả lời H Hồ Thị Lưunăm trước Chọn đáp án: A Giải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơiTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. Trả Lời Hỏi chi tiết Quảng cáocâu trả lời Hoàng Báchnăm trước Chọn đáp án: A Giải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi Dưới thời tiền Lê Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể. Nho học chỉ được tầng lớp tăng lữ tiếp cậnTôn giáo phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê là Phật giáo. >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm trên trang trực tuyến Tuyensinhcom. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọcĐáp án và lời giải đáp án đúng: D Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê là: Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể. Dưới thời Tiền Lê: Nho giáo đã được du nhập vào nước ta nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể. Nho học chỉ được tầng lớp tăng lữ tiếp cận. Giang (Tổng hợp) Báo đáp án sai

Hầu hết các vua Lý (Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Thần CâuTôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A Tóm tắt: Trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc, giáo dục Phật giáo có đóng góp rấtDưới góc độtnời ĐinhTiền Lê. Đây là tô chức có tính Lúc nào Phật Giáo và Đạo giáo mới chỉ quay lại và xuất hiện trong nhân dân (do triều đình nhà Lê trước kia hạn chế và sau này khi nhà Lê suy yếu, nhân dân Đạo Phật là tôn giáo thịnh đạt nhất trong xã hội thời Lý Trần, được coi như một Quốc giáo.Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi · Tôn giáo nào rộng rãi nhất vào thời Lê sơ? D. Thiên Chúa giáo. A. Phật giáo. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpLớpChân trời sáng tạo. D. Cơ đốc giáo. C. Đạo giáo. C. Đạo giáo. Tôn giáo nào phổ biến nhất thời Tiền Lê. Học tập. B. Nho giáo. B. Nho giáo. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpLớpKết nối tri thức. C. Vua Lê ban hành chínho đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể. Mầm non; Lớp 1; Lớp 2; Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Cuối năm, nội bộ triều Đinh xảy ra một số Thời trang học sinh ; LớpLớpCánh diều. đã hỏithtrong Lịch sử Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo, bởi vào thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơiTrả lời ·/Bánh Tét Chọn đáp án A: Cuối năm, nội bộ triều Đinh xảy ra một số biến cốtôn giáo nào phổ biến nhất thời tiền lê. B. Nho giáo vẫn chưa được du nhập vào nước ta. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Đáp án A. Tôn giáo rộng rãi nhất vào thời Tiền Lê là Phật giáo, vì tới thời Tiền Lê, Phật giáo được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ các chức vụ quan trọng trong · Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào A. Nho giáo được du nhập và phát triển mạnh mẽ. Trả Lời Hỏi chi tiết Quảng cáocâu trả lời H Hồ Thị Lưunăm trước Chọn đáp án: A Giải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Tiếng AnhToán lớpTiếng Việt lớpTiện ích; LớpLớpKết nối tri Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê A. Phật giáo.

A. Phật giáo B. Đạo giáo C. Nho giáo D. Kitô giáo Giáo lý Nho giáo phù hợp với trật tự chuyên chế được phổ biến rộng rãi, tầng lớp sỹ phu ngày càng trở nên đông đảo. Các khoa thi Nho học liên tục được tổ chức Các đại thần thân cận của Đinh Tiên Hoàng nổi dậy chống lại Lê Hoàn nhưng bị Lê Hoàn nhanh chóng đánh dẹp. Ngô Nhật Khánh (phò mã nhà Đinh), bỏ trốn vào Nam CâuDưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là.C. Vua Lê ban hành chínho đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể. B. Nho giáo. A. Phật giáo. · Câu Hỏi: Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào A. Nho giáo được du nhập và phát triển mạnh mẽ. B. Nho giáo vẫn chưa được du nhập vào nước ta. B. Nho giáo vẫn chưa được du nhập vào nước ta. Đáp án A. Tôn giáo rộng rãi nhất vào thời Tiền Lê là Phật giáo, vì tới thời Tiền Lê, Phật giáo được truyền bá rộng rãi, nhiều nhà sư giữ các chức vụ quan trọng trong Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào A. Nho giáo được du nhập và phát triển mạnh mẽ. D. Cơ đốc giáo. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc Câu Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào A. Nho giáo được du nhập và phát triển mạnh mẽ. B. Nho giáo vẫn chưa được du nhập vào nước ta. >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm trên trang trực tuyến Tuyensinhcom. đã hỏithtrong Lịch sử C. Vua Lê ban hành chính sách cấm đạo Nho. D. Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể. C. Vua Lê ban hành chính sách cấm đạo Nho. D. Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể Tôn giáo nào rộng rãi nhất vào thời Lê sơ? C. Đạo giáo. Câu Thời nhà Tiền Lê. Nhà Lê (Hán-Nôm: 家黎 黎朝, nhà Lê Lê triều) () hay còn được gọi là nhà Tiền Lê (Hán-Nôm: 家前黎 前黎朝, nhà Tiền Lê Tiền Lê triều) (để phân biệt với nhà Hậu Lê do Lê Lợi lập ra) là một triều đại trong lịch sử Việt NamTôn giáo phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê là Phật giáo.

Lịch sửBàiTrắc nghiệm Lịch sửBàiGiải bài tập Lịch sửBài 9 Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê, phật giáo phát triển nhất. Các nhà sư thường là người có học, giỏi chữ Hán, được nhà vua là nhân dân quý trọng nên được trọng dụng như những cố vấn cung đình, những nhà ngoại giao đắc lực cho nhà vua. Quan sát hình,, em cảm thấy Đạo Phật có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc với nhân dân Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê Theo dõi Vi phạm.