Dilute là gì

to dilute zoal — làm giảm nhiệt tình. chemistry If you dilute a substance you make it weaker or less pure by mixing it with another substance. làm giảm nhiệt tình. thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề Bản dịch của dilute trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể) 稀釋,沖淡, 減緩,減輕,緩衝, 經過稀釋的,低濃度的 dilute verb [ T ] us dɑɪˈlut, də to make a liquid weaker by mixing it with water or another liquid: Dilute the bleach in water before adding it to the wash. diluted adjective us dɑɪˈlut̬·əd, də / Bản dịch của dilute trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể) 稀釋,沖淡, 減緩,減輕,緩衝, 經過稀釋的,低濃度的 Xem thêm trong tiếng Trung Quốc (Giản thể) 稀释,冲淡, 减缓,减轻,缓冲, 经过稀释的,低浓度的 Xem thêm trong tiếng Tây Ban Nha diluir, diluido Xem thêm trong tiếng Bồ Đào Nha diluir, diluído Xem thêm trong những ngôn ngữ khác Cần một máy dịch Nhận một bản dịch nhanh và miễn phí! (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất. Dilute Bài từ dự án mở Từ điển AnhViệt. (Nghĩa bóng) Làm giảm bớt; làm mất chất. to dilute zeal. dai´lu:t Thông dụng Tính từ Loãng dilute acid axit loãng Nhạt đi, phai (màu) (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất Ngoại động từ Pha loãng, pha thêm nước Làm nhạt đi, làm phai màu (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất to dilute zeal làm giảm nhiệt tình to dilute labour to dilute labour. to dilute labour Dilute definition: If a liquid is diluted or dilutes, it is added to or mixes with water or another liquid, Meaning, pronunciation, translations and If ceric sulfate is added to dilute hydrochloric acid, then elemental chlorine is formed, albeit slowlyIn a dilute aqueous solution, potassium bromideLàm nhạt đi, làm phai màu. Thành ngữSửa đổi.

  • His condition grew so desperate that the people from his firehouse lined up to give him transfusions hoping to dilute the infection surging through his blood Chia động từ dilute Tham khảo "dilute"Bản dịch "dilute" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch. to dilute zoal — làm giảm nhiệt tình Thành ngữ to dilute labour: Thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề. Làm nhạt đi, làm phai màu. Ngoại động từ dilute ngoại động từ /dɑɪ.ˈluːt/ Pha loãng, pha thêm nước. Tính từ · Loãng · Nhạt đi, phai (màu) · (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất(Nghĩa bóng) Giảm bớt; mất chất. (Nghĩa bóng) Làm giảm bớt; làm mất chất. Biến cách Gốc từ.
  • Nghĩa của từ dilutedilute là gì ·pha loãng, pha thêm nước ·làm nhạt đi, làm phai màu ·(nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chấtdilute dilute /dai'lju:t/ tính từ loãng dilute acid: axit loãng nhạt đi, phai (màu) (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất ngoại động từ pha loãng, pha thêm nước làm nhạt đi, làm phai màu (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất to dilute zoal: làm giảm nhiệt tình to dilute labour thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề hòa tan(nghĩa bóng) giảm bớt; mất chấtNgoại động từPha loãng, pha thêm nướcLàm nhạt đi, làm phai màu(nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chấtChuyên ngành
  • [ ] you can dilute the concentration of remaining electrolyte minerals in your body. dilute /dai'lju:t/ nghĩa là: loãng, nhạt đi, phai (màu) Xem thêm chi tiết nghĩa của từ dilute, ví dụ và các thành ngữ liên quanDilute Nghe phát âm Mục lục/dai´lu:t/Thông dụng Tính từ Loãng Nhạt đi, phai (màu) (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất Ngoại động từ Pha loãng, pha thêm nước Làm nhạt đi, làm phai màu (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chấtChuyên ngành Toán & tin làm loãng, pha loãng Kỹ thuật chungconsumed within a very short time can dilute the salts in the blood and cause brain cells to swell. [ ] [ ] tiêu thụ trong một thời gian rất ngắn cũng có thể làm loãng muối trong máu và khiến các tế bào não bị sưng lên.
  • Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dilute, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ dilute trong bộ từ điển Từ điển AnhNghĩa của từ dilute bằng Tiếng Việt. * tính từloãng. =dilute acid+ axit loãngnhạt đi, phai (màu)(nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất. * ngoại động từpha loãng, pha thêm nước @dilute /dai'lju:t/. A decrease in the likelihood that one or more of a firm's claimants will be fully repaid, including time value of money considerationsDưới đây là những mẫu câu có chứa từ "dilute", trong bộ từ điển Từ điển AnhViệt. Claim dilution.
  • La dilution ainsi obtenue du mélange air-carburant introduit dans la chambre de combustion permet de réduire fortement laDilute là gì: to make (a liquid) thinner or weaker by the addition of water or the like., to make fainter, as a color., to reduce the strength, force, or efficiency of by admixture., to become diluted., reduced in strength, as a chemical by admixture; weak, verb, verbAmmonia, dilute solution: dilute ml of concentrated ammonia solution (relative mật độ trùng lặp từ khóa at °C:,#) khổng lồ litre with waterDilute the juice before you drink it
  • Dịch Sang Tiếng Việt: Tính từ(về axit,) loãngnhạt đi, phai (màu)(nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất Ngoại Động từpha loãng, pha thêm nướclàm nhạt đi, làm phai màu(nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chấtDưới đây là những mẫu câu có chứa từ "dilute", trong bộ từ điển Từ điển AnhViệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dilute, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ dilute trong bộ từ điển Từ điển Anh Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lượcNghĩa của từ dilutedilute là gì. 1 dhjBid Ask là gì Mối quan hệ giữa Bid & Ask trong forex.

Linearity of dilution refers to the Khi nói đến các màu này, người nuôi mèo thường gọi là màu DILUTECho em hỏi màu b (cái) phối với d (đực) sẽ ra được màu gì ạmos Report One of the important practical applications of such dilute two-phase flowEtude statistique de la turbulence—fontions spectrales et coefficients de Sample matrix is either a neat (undiluted) biological sample or a mixture of the biological sample with sample diluent.Nitric acid will dissolve most animal tissue. Thêm các ví dụ Pour the powder into the solution and stir it gently until the powder has dissolved dilute solution nghĩa là gìngày trước · dilute ý nghĩa, định nghĩa, dilute là gìto make a liquid weaker by mixingHe disinfected the tub with a solution of diluted bleach Dilute the ammonia with water before you use itYou dilute a number of local products at the famousBoth concentrated sulphuric acid and dilute sulfuric acid are corrosiveLakes at higher elevation had dilute water chemistry and acidic conditionsAdd water to lớn dilute the solution to the required strength · Dilute Là Gì admin/07/ Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách lạc quan Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cócngười họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a Xếp hạng cao nhấtXếp hạng thấp nhấtTóm tắt: dilute /dai’lju:t/ nghĩa là: loãng, nhạt đi, phai (màu). Xem thêm chi tiết nghĩa của từ dilute, ví dụ và các thành ngữ liên quan. Những thông tin chia sẻ bên trên về câu hỏi dilute là gì, chắc chắn đã giúp bạn có đượcdissolve verb (BE ABSORBED) C2 [ I or T ] (of a solid) to be absorbed by a liquid, especially when mixed, or (of a liquid) to absorb a solid: Dissolve two spoons of powder in warm water.

Solubility slightly soluble in alcohol dilute mineral acids. dilute: dilute: dilute: Quá khứ diluted: diluted hoặc dilutedst¹ diluted: diluted: diluted: diluted: Tương lai: will/shall² dilute: will/shall dilute hoặc wilt/shalt¹ dilute: will/shall dilute: will/shall dilute: will/shall dilute: will/shall dilute: Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại dilute dilute Nghĩa của từ dilute bằng Tiếng Việt @dilute /dai'lju:t/ * tính từloãng =dilute acid+ axit loãngnhạt đi, phai (màu)(nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất * ngoại động từpha loãng, pha thêm nướclàm nhạt đi, làm phai màu(nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất =to dilute zoal+ làm giảm nhiệt tình!to dilute labour Ví dụ về sử dụng Dilute trong một câu và bản dịch của họ. Solubility ít tan trong rượu dilute khoáng chất axít. Solubility ít tan trong rượu dilute khoáng chất axít. With itching bites can be spread with dilute Insoluble in alcohol dilute acids.

dilute solution nghĩa là gìngày trước · dilute ý nghĩa, định nghĩa, dilute là gìto make a liquid weaker by mixingHe disinfected the tub with a solution of diluted bleach ·Dilute the ammonia with water before you use itYou dilute a number of local products at the famousBoth concentrated sulphuric acid and dilute sulfuric acid are corrosiveLakes at higher elevation had dilute water chemistry and acidic conditionsAdd water to lớn dilute the solution to the required strength